Chuyển tới nội dung

Xét kỹ hậu quả trước khi làm

Bài pháp thoại Xét kỹ hậu quả trước khi làm do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm (Tiệp Khắc) ngày 23/10/2015 (11/09/Ất Mùi). Hạnh phúc và an vui không phải do trời ban, Phật ban. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cần nhận thức và tu học, và người Phật tử trên bước đường tu học phải hiểu được điều này.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by vẽ.vn