Xin đừng phá thai giết con

Bài pháp thoại Quý trọng mạng sống, xin đừng phá thai giết con do Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận