Ý nghĩa của kiếp người

Pháp thoại Ý nghĩa của kiếp người được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu 85, ngày 18/03/2021, tại Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai

KHÓA HUÂN TU LẦN THỨ 85 - Ý NGHĨA CỦA KIẾP NGƯỜI - TT. THÍCH THIỆN THUẬN
Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ý nghĩa của kiếp người"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận