10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được

Bài giảng 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được được trích từ đĩa 50 bài khai thị của Pháp Sư Tịnh Không

Trong đời có 10 hạng người khi lâm chung không niệm Phật được. Những hạng đó là:

1. Không gặp bạn lành, nên chẳng ai khuyên niệm,
2. Nghiệp khổ bức bách, không yên ổn để niệm Phật,
3. Trúng phong cứng họng, không thể xưng danh Phật,
4. Cuồng loạn mất trí, không thể chú tâm tưởng niệm,
5. Thoạt gặp tai nạn nước lửa, mất sự điềm tỉnh,
6. Bỗng gặp cọp beo, ác thú làm hại,
7. Khi lâm chung bị bạn ác phá hoại lòng tin,
8. Bạo bệnh hôn mê bất tỉnh mà qua đời,
9. Bị trúng thương thoạt chết giữa quân trận,
10. Từ trên cao té xuống mà mạng vong.

5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận