42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

Cách hành trì 42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi

Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể đi được. Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp mà không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm gì được cả. Cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên để liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quí vị phải thông đạt bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật.
(Trích Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải Chú Đại Bi)

Xem thêm các bài khác về chú đại bi:

42 thu nhan an phap chu dai bi 01
01. Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.
Chân ngôn rằng: Án–, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 02
02. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.
Chân ngôn rằng: Án — chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 03
03. Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.
Chân ngôn rằng: Án–, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 04
04. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.
Chân ngôn rằng: Án – đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra.

42 thu nhan an phap chu dai bi 05
05. Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạt chiết la
Chân ngôn rằng: Án – nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 06
06. Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ bát đa dã, tá-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 07
07. Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.
Chân ngôn rằng: Án – phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra

42 thu nhan an phap chu dai bi 08
08. Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.
Chân ngôn rằng: Án –, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 09
09. Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni.
Chân ngôn rằng: Án – tô tất địa, yết rị, tát-phạ hạ.

42 thu nhan an phap chu dai bi 10
10. Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.
Chân ngôn rằng: Án – a tả vĩ, lệ, tát-phạ hạ.

file excel quan ly thu chi cho cong ty, truyen cuoi vo chong, phat phap nhiem mau

Chia sẻ bài này với bạn bè

122 Trả lời to "42 Thủ Nhãn ấn pháp theo chú Đại Bi"

 1. Tấn Lập Tạ · Edit

  Bước đầu của Tu Thiền-tông là “Càn-Huệ-Địa” nghĩa là “ tình dục khô cạn, chỉ thuần còn Trí-huệ.” Nếu không đoạn được “ĐÂM DỤC”, mà tu “Thiền-tông” thì đừng mong ra khỏi sanh tử.
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  [
  Phần Tu chứng và Bốn Luật Nghi (Dâm, Sát, Đạo và Vọng)
  ]
  Nay, muốn mời Cư-sĩ dù tu các môn khác cũng nên Phát Nguyện Vãnh Sanh Cực-Lạc, dù không đoạn được “DÂM-DỤC”, cũng đới nghiệp vãnh sanh, khi gần Phật A Di Đà và chư thượng Thiện Nhơn, thì lo gì không khai ngộ ThiềnTông. ?

  Trả lời
 2. Tấn Lập Tạ · Edit

  Bước đầu của Tu Thiền-tông là “Càn-Huệ-Địa” nghĩa là “ tình dục khô cạn, chỉ thuần còn Trí-huệ.” Nếu không đoạn được “ĐÂM DỤC”, mà tu “Thiền-tông” thì đừng mong ra khỏi sanh tử.
  Kinh Thủ Lăng Nghiêm
  [
  Phần Tu chứng và Bốn Luật Nghi (Dâm, Sát, Đạo và Vọng)
  ]
  Nay, muốn mời Cư-sĩ dù tu các môn khác cũng nên Phát Nguyện Vãnh Sanh Cực-Lạc, dù không đoạn được “DÂM-DỤC”, cũng đới nghiệp vãnh sanh, khi gần Phật A Di Đà và chư thượng Thiện Nhơn, thì lo gì không khai ngộ ThiềnTông. ?
  Tấn Lập Tạ

  Trả lời
 3. Tấn Lập Tạ · Edit

  “Tâm-Thanh-Tịnh” thì gọi là “Thiền”
  Không những chỉ “Trì Chú”, mà 84 000 pháp môn đều có thể đạt được cảnh giới thiền, vì tất cả pháp môn đều là phương tiện để đạt được “Tâm-Thanh-Tịnh”, đó là phần chung.
  Phần riêng chỉ có “TỊNH-ĐỘ-TÔNG” và “MẬT -TÔNG” tuy chưa được “THANH-TỊNH-TÂM”, nhưng theo nguyện lực của PHẬT A DI ĐÀ mà đới nghiệp vãnh sanh.

  KINH THỦ LĂNG NGHIÊM
  [
  “TÂM THANH THỦY HIỆN NGUYỆT
  Ý TỊNH THIÊN VÔ VÂN”
  ]

  Trả lời
  1. Phuong van cao · Edit

   Muốn vãng sanh trước hết phải tu thập thiện đã…bạn nói tâm thanh tịnh..nhưng việc đó không có dễ đâu…bạn thử kiểm tra xem khi bạn quán hơi thở có bao vọng niệm khởi lên

   Trả lời
 4. Tấn Lập Tạ · Edit

  Xá- Lợi- Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.

  [ Mà phải “nhiều” thiện căn phước đức nhơn duyên, thì không chi hơn niệm “Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT.”
  Khi niệm Phật “ THÂN, MIỆNG, Ý” LÀM VIỆC THIỆN ĐÓ CHÍNH LÀ “THẬP THIỆN.”][1]

  Xá- Lợi- Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi “chấp trì danh hiệu của Đức Phật đó”, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, “một lòng không tạp loạn.”

  [Khi niệm Phật được tương tục, “một lòng không tạp loạn” thì bao vọng niệm không còn khởi lên nữa, đó là “TÂM THANH TỊNH”][2]

  Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

  [ Nếu không được “THANH TỊNH TÂM”, thì lúc chết mà “tâm thần không điên đảo”, niệm được 1 câu Phật, 1 câu Chú, 1 câu Kinh Đại Thừa…rồi phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lực, liền được vãng sanh, đây là “ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH”.][3]

  Xá- Lợi- Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
  Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.

  PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ

  Trả lời

Bình luận