7 điều khó để tu chứng đắc

Bài giảng Phật pháp: 7 điều khó để tu chứng đắc được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Liên Hoa, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "7 điều khó để tu chứng đắc"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận