Bài Kinh Tứ Niệm Xứ

Bài pháp thoại Bài Kinh Tứ Niệm Xứ – Kinh Trung Bộ do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Thiện, Tp. Hồ Chí Minh. Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) gồm 152 kinh tất cả, chia thành 3 tập : tập I, gồm 50 Kinh đầu, tập II gồm 50 Kinh tiếp và tập III, gồm 52 Kinh chót.

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận