Bồ tát tại gia (thêm phần 93)

Giảng Kinh Ưu Bà Tắc Giới: Bồ tát tại gia phần 73 – Thầy Thích Pháp Hòa

Bồ Tát Tại Gia 73 - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 24.11.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

5 Trả lời to "Bồ tát tại gia (thêm phần 93)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời
 2. Trần Thuỳ Trinh · Edit

  Nam Mô A Di Đà Phật

  Kính xin tạ ơn Thầy giảng dạy , xin tạ ơn các chư vị Phật tử đã tạo ra trang web này để chia sẻ trải rộng cơ hội tu học đến với phật tử xa gần trên khắp mọi nơi.

  ???

  Trả lời

Bình luận