Buông xả chấp trước

Bài giảng Buông xả chấp trước mới thoát khỏi luân hồi do lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng tại Ðông Kinh – Nhật Bản, ngày 28/01/2004

2.4/5 - (8 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận