Các Pháp là Phật Pháp

Pháp thoại Các Pháp là Phật Pháp được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Liên Hoa Đạo Tràng trong chuyến hoằng Pháp Âu Châu , Na Uy 2.7.2017

Các Pháp là Phật Pháp4.21/5 (84.29%) 14 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Các Pháp là Phật Pháp"

Bình luận