Cái gì cũng tội

Pháp thoại Cái gì cũng tội được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tư Gia PT Diệu Cẩm, ngày 07/12/2017.

Cái Gì Cũng Tội ! - Thầy Thích Pháp Hòa (Tư Gia PT Diệu Cẩm 7 Dec. 2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận