Căn Tánh của mình tới đâu?

Bài giảng Căn Tánh của mình tới đâu? được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tịnh Viện Liên Hoa, ngày 10/08 Đinh Dậu

"Căn Tánh" của mình tới đâu? - Thầy Thích Thiện Xuân giảng mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận