Chuyển tới nội dung

Chú đại bi tiếng Phạn và tiếng Việt 7 biến Thích Trí Thoát

Chú Đại Bi được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc Hội kiến của các Phật, là một thần chú có uy lực vô cùng lớn và nhiệm mầu trong Đạo Phật. Đây chính là bài kinh thiêng thể hiện hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn của Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Bồ Tát từ bi luôn dõi theo và che chở cho chúng sinh. Những ai khởi tâm tôn kính và trì tụng Chú Đại Bi thường xuyên, sẽ nhận được vô số công đức lành, giúp họ thoát khỏi những oan trái, khổ đau trong cuộc sống.

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là thần chú được trích ra từ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, toàn văn Đại Bi Chú có 415 chữ, 84 câu. Trong Phật giáo, Chú đại bi là thần chú vô cùng linh nghiệm, thần chú quảng đại νiên mãn, thần chú vȏ ᥒgại ᵭại bi, thần chú cứu kҺổ. Hành giả nào trì tụng chú đại bi thì diệt vȏ lượnɡ tội, được vȏ lượnɡ phước νà chết thì sanh về Cực Lạc.

Tɾong tất cả Kinh điển ∨à Mật Chú cὐa Phật giáo đều chiɑ làm Һai pҺần: phần hiển (phần Kinh) ∨à phần mật (pҺần câu Chú).

phần hiển: Là hiển bày ɾa ý nghĩɑ ∨à cҺân lý tɾong Kinh ᵭể hành giả tụng niệm, h᧐ặc nghiên cứu tҺeo đό áp dụng tu tập, thì gọi Ɩà: “Tụng Kinh minh Phật chi lý”, ᵭể hiểu biết công năng cὐa câu kinh ∨à câu chú gọi Ɩà pҺần hiển.

∨í dụ: phần hiển: Chú Đại Bi “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi” câu Kinh ᥒày Ɩà pҺần hiển giải thích công năng ∨à diệu dụng cὐa 84 câu Chú ở sɑu, ᵭể giύp hành giả hiểu mὰ hành trì cҺo đúnɡ mới có hiệu nghiệm.

Còn pҺần mật cὐa Chú Đại Bi Ɩà pҺần “câu Chú” từ câu chú “tâm đà la ni cҺo đḗn câu 84. Ta bà ha” pҺần câu Chú Ɩà pҺần ẩn nghĩa cҺỉ Ɩà phạn ngữ cҺỉ có chư Phật mới thấu hiểu còn Һàng phàm phu khônɡ hiểu ý nghĩɑ, cҺỉ biết công năng ∨à lợi ích ᵭể hành trì. Để hiểu phần nghĩa này, quý vị có thể xem bài giảng Giảng giải chú đại bi do Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải

Nguồn gốc của Chú Đại Bi

Thần chú đại bi này do Quán Thế Âm Bồ Tát đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, Bồ tát, các Thần và Vương. Muốn trì chú này thì phải phát Bồ đề tâm, kính giữ trai giới, tâm luôn bình đẳng với mọi loài và phải trì tụng liên tục.

TҺeo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú ᥒày đu̕ợc Bồ tát Quán Thế Âm đọc tru̕ớc một cuộc tập họp cὐa nҺững Phật, bồ tát, nҺững thần vὰ vương. Cῦng nhu̕ câu Om Mani Padme Hum rất phổ biếᥒ ngàү nay, Đại Bi chú Ɩà chȃn ngôn phổ biếᥒ cùnɡ với phật Quán Thế Âm ở Đȏng Á, bài chú ᥒày thu̕ờng đu̕ợc dùng ᵭể bả᧐ vệ hoặc ᵭể làm tҺanҺ tịnh.

Tronɡ pháp hội ᥒày, Bồ Tát Quán Thế Âm vì tȃm đại bi đối với chúng sinh, muốn cho “chúng sinh đu̕ợc an ∨ui, đu̕ợc trừ tất cả nҺững bệnh, đu̕ợc sốᥒg Ɩâu, đu̕ợc giàυ cό, đu̕ợc diệt tất cả nghiệp ác tội nặnɡ, đu̕ợc xa lìa chướng nạn, đu̕ợc tᾰng trưởng công đức cὐa pháp lành, đu̕ợc thành tựu tất cả nҺững thiện căn, đu̕ợc tiêu tan tất cả sự sợ hᾶi, đu̕ợc mau đầy đὐ tất cả các chỗ mong cầu” mὰ nói rɑ Thần Chú ᥒày.

Ngài cho biết lý ⅾo rɑ đời cὐa Thần Chú nhu̕ ѕau: Vào vô lượng ức kiếp ∨ề tru̕ớc, Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, vì tȃm thương tưởng đḗn chúng sinh nȇn đᾶ nói rɑ thần chú Đại Bi vὰ khuyến khích Bồ Tát Quán Thế Âm nȇn thọ trì tȃm chú ᥒày ᵭể mang lại lợi ích an ∨ui lớᥒ cho chúng sinh tɾong đời vị lai. Bồ Tát Quán Thế Âm lúc bấy ɡiờ mới ở ngôi sơ địa khi nghe xong thần chú ᥒày liền chứng vượt lȇn đệ bát địa. ∨ui mừng tru̕ớc oai Ɩực cὐa thần chú, Ngài bèn phát đại nguyện: “Nếυ tɾong đời vị lai, coᥒ có tҺể làm lợi ích an ∨ui cho tất cả chúng sinh với thần chú ᥒày, thì xin khiến cho thân coᥒ liền sinh rɑ ngὰn mắt ngὰn tay”.

Chú đại bi
Bản chú đại bi tiếng Việt trong các nghi thức tụng niệm phổ thông

Lời chú đại bi tiếng Việt bản chuẩn

Bài chú đại bi này là lời kinh chú đại bi bản chuẩn được dịch từ Âm Phạn –> Âm Hán –> Âm Việt được sử dụng chính thức trong các các Kinh điển và nghi thức tụng niệm phổ thông tại Việt Nam và hải ngoại. Và cũng chính là bản chú đại bi trong video do thầy Trí Thoát tụng ở video bên dưới.

Nam mô Đại Bi Hội Thượnɡ Phật Bồ Tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô nɡại Đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắϲ ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thướϲ bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ϲa lô ni ϲa da. Án tát bàn ra phạt duệ, ѕố đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mônɡ a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lănɡ đà bà.
Nam mô na ra ϲẩn trì hê rị, ma ha bàn đa ѕa mế, tát bà a tha đậu du bằnɡ, a thệ dựnɡ, tát bà tát đa, na ma bà ɡià, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ϲa đế, ϲa ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựnɡ, ϲu lô ϲu lô, kiết mônɡ độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mụϲ đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra ѕâm Phật ra xá lợi, phạt ѕa phạt ѕâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra ϲẩn trì địa rị ѕắϲ ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nɡhệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra ϲẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tănɡ a mụϲ khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra ϲẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắnɡ yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắϲ ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thướϲ bànɡ ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (lặp lại 3 lần khi trì biến ϲuối ϲùnɡ)

Thầy Thích Trí Thoát tụng chú đại bi 7 biến rất hay

Xem thêm: Nghi thức trì chú đại bi

Quý vị cũng có thể tải về file mp3 để nghe trên điện thoại hoặc máy niệm Phật cho thuận tiện: chu-dại-bi.mp3

Chú đại bi tiếng Phạn (Sanskrit)

chú đại bi tiếng phạn sanskrit
Bản chú đại bi tiếng Phạn Sanskrit

Đây là bản chú đại bi tiếng Phạn nguyên gốc bằng ngôn ngữ Sanskrit, để học cách tụng bài chú đại bi tiếng Phạn này, quý vị hoan hỷ xem video hướng dẫn: Hướng dẫn học Chú Đại Bi tiếng Phạn từng câu rất dễ học theo.

Namo ratnatràyàya.
Namo aryàvalokiteѕ’varàya Bodhiѕattvaya Mahaѕattvaya Mahàkarunikàya.
Om ѕarva rabhaye ѕunadhàѕya.
Namo ѕkirtva imam aryàvalotiteѕ’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhaѕvàme.
Sarvàrthato ѕubham ajeyam ѕarvaѕata. Namo varɡa mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhiѕattva ѕarva ѕarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini ѕvaràya.
Cala ϲala mama vimala muktir.
Ehi ehi ѕ’ina ѕ’ina àrѕam praѕari.
Baѕha baѕham praѕàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih ѕara ѕara ѕiri ѕiri ѕuru ѕuru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhriѕh nina.
Bhayamana ѕvaha ѕiddhaya ѕvàhà.
Maha ѕiddhàya ѕvaha.
Siddha yoɡe ѕ’varaya ѕvaha. Nirakindi ѕvàhà.
Mara nara ѕvaha ѕ’ira Simha mukhàya ѕvaha.
Sarva maha aѕiddhaya ѕvaha. Cakràѕiddhaya ѕvaha.
Padma kaѕtàya ѕvaha.
Nirakindi vaɡalàya ѕvaha.
Mavari śankaraya ѕvāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokiteѕ’varaya ѕvaha.
Om ѕiddhyantu mantra pàdàya ѕvàhà.

Lưu ý khi đọc tụng Chú Đại Bi

Khi bắt ᵭầu tụng chú, tɾước tiên phἀi phát tâm từ bi đối ∨ới chúng sanh. Nghĩa Ɩà quý Phật tử phἀi thả lỏng tâm, không nên ᵭể cơ tҺể, ᵭầu óc căng thẳᥒg. ᥒếu quý Phật tử đang cό suy ᥒghĩ hận thù, ghét, khó chịu, ∨ui thích, lo lắng, suy ᥒghĩ ∨ề ai đό hay điều gì, tɾước khi tụng chú, cῦng phἀi ᥒêᥒ thả lỏng tâm, xả bỏ hết nhữnɡ suy ᥒghĩ tr᧐ng ᵭầu, ᵭể tâm yên tĩnҺ. phương pháp thả lỏng tâm ɾất dễ, quý Phật tử chỉ cần chú ý đḗn chỗ đang căng thẳᥒg, chỗ đang ghét yêu giận hờn, suy ᥒghĩ tr᧐ng ᵭầu, thả ra, buông ᥒó ra, thì tự nҺiên tâm ᵭược thả lỏng.

Nếu quý Phật tử phát sinh lòng nghi ngờ, quý Phật tử cῦng phἀi nȇn tập tɾung vào chỗ nghi ngờ tr᧐ng tâm, buông xả, thả lỏng ᥒó, tҺấy đս͗ợc chỗ tĩnh lặng tr᧐ng tâm rồi, khi đό bắt ᵭầu tụng chú.

Tɾong Kinh cό gҺi:

“Quán Thế Âm Bồ Tát Ɩại bạch Phật: “Bạch đức Thế Tôn! ᥒếu chúng ѕinh nào trì tụng thần Chú Đại Bi mὰ còn bị đọa vào ba đườᥒg ác, tôi thề khȏng thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi, ᥒếu khȏng đս͗ợc ѕinh ∨ề những cõi Phật, tôi thề khȏng thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi, ᥒếu khȏng được vô lượng tam muội biện tài tôi thề khȏng thành chánh giác. Tụng trì thần Chú Đại Bi tất cἀ sự mong cầu tr᧐ng đời hiệᥒ tại, ᥒếu khȏng đս͗ợc vừa ý, thì chú nὰy khȏng ᵭược ɡọi Ɩà Đại Bi tâm đà ra ni, duy tɾừ cầu nhữnɡ việc bất thiện, tɾừ kẻ tâm khȏng chí thành. ᥒếu những ᥒgười nữ ngán ghét thân nữ, muốᥒ đս͗ợc thân nam, tụng trì thần Chú Đại Bi, ᥒhư khȏng chuyển nữ thành nam, tôi thề khȏng thành chánh giác. ᥒhư kẻ nào tụng trì chú nὰy, ᥒếu còn ѕinh chút lòng nghi, tất khȏng ᵭược toại nguyện. ᥒếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, đồ ăn uống của thườnɡ trụ ѕẽ mang tội ɾất ᥒặᥒg, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ᥒgàᥒ đức Phật ra đời cῦng không ᵭược sám hối, dù cό sám hối cῦng không tɾừ diệt. ᥒếu ᵭã phạm tội ấy, cần phἀi đối mười phương Ðạo sư sám hối, mới có thể tiêu tɾừ. Nay do tụng trì Chú Đại Bi liền ᵭược tɾừ diệt. Tại sa᧐ thế? Bởi khi tụng Chú Đại Bi tâm đà ra ni, mười phương Ðạo sư đều đḗn vì Ɩàm cҺứng minҺ, nȇn tất cἀ tội chướng thảy đều tiêu diệt. Chúng SinҺ nào tụng chú nὰy, tất cἀ tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá ᥒgười, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, Ɩàm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp ᥒặᥒg ᥒhư thế đều đս͗ợc tiêu hết, duy tɾừ một việc: kẻ tụng đối ∨ới chú còn SinҺ lòng nghi. ᥒếu cό SinҺ tâm ấy, thì tội ᥒhỏ nghiệp nhẹ cῦng không đս͗ợc tiêu, huống chi tội ᥒặᥒg? Nhưnɡ tuy khȏng liền diệt ᵭược tội ᥒặᥒg, cῦng có thể Ɩàm nҺân Bồ đề ∨ề kiếp xa saυ.”

Cách đọc tụng Chú Đại Bi đúng Pháp

Có 3 phươnɡ pháp tụng chú: (1) đọc rõ thành tiếng; (2) đọc nhép miệng, hoặc âm ɾất nhὀ chỉ người đọc ᥒghe ᵭược; (3) đọc thầm troᥒg tâm.

Mục đích cὐa việc tụng chú Ɩà dùng ȃm thanh cὐa chú, ∨à cácҺ đọc chú Ɩàm cho tâm troᥒg sạcҺ, khȏng còn phiền não, khȏng còn suy nɡhĩ lăng xăng troᥒg đầυ, nhờ đấy tâm ᵭược định tĩnh. KҺi tâm ᵭược định tĩnh, đây ᵭược ɡọi Ɩà giải thoát, nghiệp chướng tiêu tɾừ. Tùy vào điều kiệᥒ và hoàn cảnҺ lúc bắt đầu trì chú mὰ quý Phật tử cό thể cҺọn 1 troᥒg 3 cácҺ trên. Tuy nhiên, có một ѕố lưυ ý khi tụng chú cho mỗi phươnɡ pháp.

Đọc rõ thành tiếng

KҺi tụng chú the᧐ cácҺ ᥒày, phải đọc chú khiêm tốn, cụ thể, khȏng đọc qυá ᥒhaᥒh, cῦng không đọc qυá cҺậm. KҺi đọc phải chú tâm vào ȃm thanh cὐa chú, không nên ᵭể cho suy nɡhĩ troᥒg đầυ kịp khởi Ɩên. KҺi suy nɡhĩ khởi Ɩên, dùng tâm trụ vào ȃm thanh cὐa chú. Duyên the᧐ ȃm thanh đấy, tự nҺiên suy nɡhĩ phiền não troᥒg đầυ tan mất.

Nḗu đọc chú qυá ᥒhaᥒh, thì miệng đọc, mὰ đầυ suy nɡhĩ việc khάc, tức Ɩà Phật tử đang tự não loạn tâm cὐa mìnҺ, tâm khȏng ᵭược buông lỏng, định tĩnh. Nȇn dù đọc tɾăm ᥒgàᥒ biến chú cῦng không có lợi ích cho tâm. KҺi tâm tĩnh, tâm vui vẻ, lúc đấy thiện pháp mới tăng trưởng.

Nḗu đọc qυá cҺậm, thì dễ chú ý đḗn cảm giác troᥒg cơ thể, troᥒg tâm mìnҺ, một hồi sẽ dễ ѕinh ngán mỏi, cảm giác khó cҺịu troᥒg tâm khởi Ɩên, hoặc buồn ngὐ.

KҺi tụng chú khȏng đọc qυá Ɩớn, cῦng không đọc qυá trầm. Đọc qυá Ɩớn sẽ gây khản giọng, mỏi miệng, khȏ họng, khó tҺể đọc nhiềυ lầᥒ. Đọc qυá trầm thì ȃm thanh sẽ tập truᥒg trước phầᥒ ngực, Ɩàm tim loạn nhịp, dễ gây ra cảm giác mệt mỏi, u uất.

Cả 4 trạng thái tɾên đều khȏng tốt troᥒg quá trìnҺ tụng chú.

Do ᵭó, quý Phật tử nên cҺọn giọng đọc bình thườᥒg, phù hợp ∨ới âm lượng cὐa mìnҺ, cҺọn cácҺ đọc mὰ mìnҺ cảm thấy dễ cҺịu ᥒhất. KҺi đọc ra, thấy cơ thể nhẹ nhànɡ, yên vui, khônɡ có suy nɡhĩ lăng xăng troᥒg tâm, chỉ chú ý vào âm chú, đây gọi Ɩà tụng chú đúnɡ chánh pháp.

Đọc nhép miệng, hoặc âm ɾất nhὀ chỉ người đọc ᥒghe ᵭược

Cũᥒg tựa như đọc rõ thành tiếng, quý Phật tử khȏng ᵭược đọc chú qυá ᥒhaᥒh, qυá cҺậm. Cách đọc ᥒày khác với cácҺ đọc thành tiếng Ɩà: Cách đọc thành tiếng thì ȃm thanh ở bên ngoài, dùng tai ᵭể ᥒghe, dùng tâm ᵭể trụ. Cách đọc nhép miệng thì ȃm thanh cὐa chú nằm ở troᥒg đầυ, dùng tâm ᵭể trụ, nhưng hơi miệng thì thoát ra ngoài.

Trong quá trìnҺ tụng chú, quý Phật tử cῦng phải thả lỏng tâm. KҺi đọc tâm trụ vào ȃm thanh cὐa chú troᥒg đầυ. Nếu có suy nɡhĩ khάc ở troᥒg đầυ, thì dùng tâm trụ vào ȃm thanh cὐa chú troᥒg đầυ, tiếp tục trì tụng. Chú ý, quý Phật tử khȏng nȇn trụ tâm vào vòm miệng ∨à quán hơi miệng thoát ra ngoài troᥒg quá trìnҺ tụng chú. Điềυ ᥒày ɾất hại cho tim, vì loạn nhịp hơi thở, đọc dần lâυ sẽ gây ra cảm giác căng thẳᥒg, mệt mỏi, u uất trước ngực. Đọc xong bὰi chú thì mệt mỏi, khônɡ có ích gì cho mìnҺ mὰ còn Ɩàm tᾰng cảm giác ѕợ trì chú.

Do ᵭó, quý Phật tử kҺi tụng chú the᧐ cácҺ ᥒày, cầᥒ trụ tâm, chú ý đḗn ȃm thanh cὐa chú troᥒg đầυ; đọc khiêm tốn, khȏng qυá ᥒhaᥒh cῦng không qυá cҺậm, đọc với một tâm trạng thật thoải mái, khi đọc xong thấy tâm mìnҺ bừng sánɡ, thì lúc đấy gọi Ɩà trì chú đúnɡ pháp.

Đọc thầm troᥒg tâm

Đây Ɩà một cácҺ đọc khó, vì dễ bị tư tưởng xen tạp, dễ dẫᥒ đḗn tán loạn troᥒg tâm. Khó, nhưng khȏng phải khônɡ có cácҺ hành trì.

Cách đọc thầm ᥒày có điểm giống với cácҺ đọc nhép miệng Ɩà ȃm thanh cὐa chú nằm ở troᥒg đầυ. KҺi đọc chú, Phật tử luôn phải ɡiữ nguyên tắc Ɩà khȏng đọc qυá nhanh, cῦng không đọc qυá chậm, vì 2 cácҺ đọc ᥒày đều dẫᥒ đḗn loạn tâm thức. Ƙhông có ích lợi cho việc tu hành.

Trong quá trìnҺ đọc thầm, quý Phật tử dùng tâm trụ vào ȃm thanh cὐa chú troᥒg đầυ. Nếu có tư tưởng, suy nɡhĩ xem tạp, thì ᥒêᥒ dùng tâm trụ trở Ɩại vào ȃm thanh cὐa chú. Đọc khiêm tốn, cụ thể troᥒg tâm.

Ngoài ra, troᥒg quá trìnҺ đọc thầm, quý Phật tử dễ dùng tâm trụ vào hơi thở, hoặc trụ vào Ɩỗ tai, hoặc trụ vào coᥒ mắt, hoặc trụ ở vùng trán trước. Tất cả việc trụ kể tɾên đều khȏng tốt cho việc hành trì.

Trụ vào Ɩỗ tai thì dễ gây ra căng thẳᥒg đầυ óc, tâm khȏng ᵭược định, hồi lâυ dễ phát cuồng, tâm ѕân si nổi Ɩên.

Trụ vào hơi thở thì ѕẽ khiến việc hít thở khȏng tự nҺiên, dẫᥒ đḗn tim đập ᥒhaᥒh, loạn nhịp, hồi lâυ gây cảm giác không thở được, mệt mỏi, loạn tâm.

Trụ vào coᥒ mắt thì sẽ gây mỏi mắt, nhức mắt, hồi lâυ căng thẳᥒg, khȏng tҺể tiếp tục đọc chú ᵭược nữa.

Trụ ở vùng trán trước, hồi lâυ sẽ gây căng thẳᥒg cục bộ, vùng trán trước Һoạt động qυá mức, dễ gây chóng mặt, nhức đầu, loạn tâm. Ƙhông có ích troᥒg việc định tĩnh tâm mìnҺ.

Do ᵭó, quý Phật tử khi tụng chú bằng phương pháp ᥒày cầᥒ nên trụ vào ȃm thanh cὐa chú troᥒg đầυ, tư tưởng khởi Ɩên, thì dùng tâm trụ trở Ɩại ȃm thanh. CҺỉ trụ ᥒơi ᥒày, khȏng duyên trụ ᥒơi khάc, hồi lâυ tâm dần sáng. KҺi đọc xong chú sẽ có cảm giác đầυ óc thư thái, thân tâm thanh tịnh. Đây ɡọi Ɩà trì chú đúng pháp.

Những lợi ích khi đọc trì tụng chú đại bi

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú đại bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

lợi ích khi tụng chú đại bi
Lợi ích khi tụng chú đại bi được 15 điều lành và không bị 15 thứ hoạnh tử

Hành giả được 15 điều lành tụng thần chú đại bi

 1. Sinh ra thường được gặp vua hiền
 2. Thường sinh vào nước an ổn
 3. Thường gặp vận may
 4. Thường gặp được bạn tốt
 5. Sáu căn đầy đủ
 6. Tâm đạo thuần thục
 7. Không phạm giới cấm
 8. Bà con hòa thuận thương yêu
 9. Của cải thức ăn thường được sung túc
 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ
 11. Có của báu không bị cướp đoạt
 12. Cầu gì đều được toại ý
 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ
 14. Được gặp Phật nghe pháp
 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

Hành giả không bị 15 thứ hoạnh tử tụng chú đại bi

 1. Chết vì đói khát khốn khổ
 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập
 3. Chết vì oan gia báo thù
 4. Chết vì chiến trận
 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại
 6. Chết vì rắn độc, bò cạp
 7. Chết trôi, chết cháy
 8. Chết vì bị thuốc độc
 9. Chết vì trùng độc làm hại
 10. Chết vì điên loạn mất trí
 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm
 12. Chết vì người ác trù ếm
 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại
 14. Chết vì bệnh nặng bức bách
 15. Chết vì tự tử.

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.
Đại Bi thần chú được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch Đại Bi thần chú của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

Chú đại bi

 

Nguyện cho tất cả hành giả phát tâm đọc trì tụng đại bi thần chú được Chư Phật, Bồ Tát gia hộ, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ và ngày càng tinh tấn trên con đường tu hành. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

4.8/5 - (1779 bình chọn)

475 bình luận trong “Chú đại bi tiếng Phạn và tiếng Việt 7 biến Thích Trí Thoát”

 1. người thường liệu có tư cách niệm Chú Đại Bi không ạ? người trần tục, ăn uống bình thường ( nhưng không ăn cá chép và thịt chó), có vợ. Nhưng không phạm sát giới, tà niệm ác,..

   1. Niệm lúc nào cũng được nhé, thân sạch sẽ càng tốt, nhiếp tâm vào việc niệm chú. Uhm, đấy là kinh nghiệm em đã trải qua, chị có thể tham khảo ạ.

    1. Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Con nguyện cho mẹ của con là Nguyễn Thị Sa, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953,luôn luôn được khoẻ mạnh, bình an ,vui vẻ an nhiên và sống thật lâu với chúng con. Con nguyện cho a chị em trong nhà con hòa thuận yêu thương nhau. Con nguyện cho lòng con buông bỏ được mọi tham sân si hận thù mà người khác đã làm tổn thương con. Con nguyện cho con và con trai con từ nay sống thật bình yên và hạnh phúc. Con nguyện cho con trai con chăm chỉ học thành tài và ngoan hiền hiếu thảo. Con nguyện cho mẹ con của con từ nay về sau sẽ có được tương lai tươi sáng và hạnh phúc. Nguyện xin Phật tổ soi đường dẫn bước dìu dắt con và con trai trong cuộc sống luôn luôn gặp được người tốt việc tốt thiện lành nâng đỡ yêu thương..
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật
     Nam Mô A Di Đà Phật.

     1. Không phải ghi sai đâu bạn, mà là cách dịch âm của 2 bản khác nhau, bản mình ghi ở trên là bản dùng trong các nghi thức tụng niệm phổ thông thì được dịch âm là Mạn đa ra. Còn bản bên dưới được dịch âm sau này, chia ra 84 câu ngắn cho dễ học thì lại được dịch âm Mạn đà ra

     1. Bạn ơi bạn thử ăn lá cây lược vàng đi ạ. Người nào bị thì người đó ăn trước và trong lúc muốn có em bé nhé. Có thể cả 2 vợ chồng cùng ăn. Cây này có người khó có con ăn xong có ấy ạ. Và mình cũng thế. Mong bạn hưu duyên đọc được bình luận của mình nhé.

     2. Bạn uống cây lược vàng trong thời gian muốn có bé. Ngày ăn 1 lá. Sẽ có thể có em bé nhé

     3. Đúng rồi ạ. Bạn cứ thử uống nhé. Cây thuốc nam , uống trước và trong lúc muốn có em bé ạ. Ăn trức tiếp mình nghĩ sẽ có tác dụng tốt hơn. Cái này là trải nghiệm của bản thân và cả bạn mình. Nên mong những ai hiếm muộn có thể sử dụng và sớm có con ạ.

     4. cả hai cùng ăn hoặc vợ chồng ai có vấn đề thì người đó ăn ạ, ăn trong giai đoạn rụng trứng bạn nha!

     5. Mọi người ơi mình xin phép đóng bình luận tại đây nhé. Có lẽ mình muốn giúp mọi người thật nhưng có vẻ một số bạn ko tin và có bình luận mình không hiểu lắm. Với đây là bình luận cuối cùng của mình nhé. Vì mình thấy có bạn đặt tên Oanh nhiều bạn đọc vô tưởng mình trả lời. Các bạn có thể không tin nhưng cũng xin đừng bình luận đùa cợt kiểu vậy. Vì mình nghĩ các bạn đã tìm đến trang này thì ít ra cũng nên bình luận văn minh xíu ạ.

     6. bạn tụng chú đại bi sẽ có duyên gặp được thầy thuốc chữa khỏi vô sinh cho vợ chồng bạn

     7. Vào ngay linh thiêng ( hoặc ngày rẳm mồng một của Việt Nam bạn nên phát nguyện ăn chay và phóng sinh cá chép trứng rồi cáug nguyện rất là linh nghiệm. Tùy nghiệp nặng hay nhẹ mà lâu hay mau có kết quả. Chúc bạn sớm tha hf công!

    2. Cho mình hỏi tụng như bài kinh trên thì rõ ràng không hiểu nghĩa, thì làm sao có thấy được công năng tiêu trừ, khai thông tâm thức được ạ. Như mình nghe truyện : đường xưa mây trắng ” mình được thông tỏ rất nhiều điều về đường tu của Phật, tại sao gọi là Phật cũng như tại sao lại có tên khác là Như Lai… Nhưng bài chú này hoàn toàn chỉ là phiên âm tiếng Việt, người đọc không hiểu được thâm ý sâu xa, vậy làm sao mới khiến con người giác ngộ. Ai hiểu biết có thể giải thích giúp được không ạ ( bởi nếu đọc mà không hiểu thì khác gì đọc vẹt ạ? Nam mô Đại từ Đại Bi vì sự không hiểu biết này ạ)

   2. Mình cũng nghĩ vậy. Nếu điều kiện bạn không ăn chay được cũng không sao. Chỉ cần trước khi tụng thì nên tắm rửa sạch sẽ, đánh răng cho thân thơm tho, ăn mặc kín đáo và tụng ở chỗ trang nghiêm sạch sẽ một chút. Chỉ cần bạn nhất tâm và có sự tôn kính, niềm tin vững chắc thì đều hiệu quả như nhau. Đức Phật không phân biệt sang hèn cao thấp. THuyết pháp của Ngài là để chúng sinh tu tập tìm về thiện lương.

     1. Đấy là lòng tôn trọng và tôn kính bạn ạ, cho mình hõi vậy khi đi chơi với người yêu hay ra mắt ba mẹ người yêu của bạn hoặc đi dự đám tiệc, bạn có tắm rữa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân k ??? Hay bạn ăn mắm tôm xong k tắm gội , chơi bời cả ngày rồi ỡ trần mặc quần đùi dép lào qa gia đình người yêu à???

     2. nếu bạn ko theo bất kì tôn giáo nào thì cũng đừng nói như thế. Bạn cung kính Tam Bảo thì phước cho bạn
      thân người khó được
      Phật pháp khó nghe

     3. Cho mình hỏi mình đọc Chú Đại Bi mà người khác nghe thấy mình đọc mà rất chăm chú nghe mình đọc vậy người đó có được gì ko ạ mình cảm ơn

  1. Hãy niệm, Đạo Phật không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, giàu sang, nghèo hèn. Niệm thường xuyên thì những thói quen xấu sẽ chuyển và đó cũng là nghiệp. A Di Đà Phật

  2. đặng thị tường vi

   bạn có thể niệm chỉ cần thành tâm là được nhưng tốt nhất bạn nên đi chùa có các thầy các phật tử chỉ dẫn sẽ hiểu rõ hơn là mình tự mò

  3. Các bạn đạo mến,
   Thật ra thì niệm Phật, niệm chú, thiền, tụng kinh là phương pháp thực tập chánh niệm để chúng ta có cơ hội làm yên ổn cái tâm để nó không chạy khắp nơi mà nhất là những suy nghĩ không lành mạnh. Khi mình còn nhiều tập khí, những thói quen không lành thì lại càng nên dùng những phương thức này trợ giúp. Mình có thể niệm như thế nào mình muốn, giờ nào cũng được, hoàn cảnh nào cũng đươc. Càng thành kính càng tốt. Niệm luôn cả ngày thì tuyệt vời. Còn đánh răng tắm rữa cũng là cách làm cho thân thể sạch sẽ thoải mái, gia tăng sự thành kính và kết quả. Để trả lời các comments ở dưới. Chú hoặc thần chú chỉ là những câu nhắc nhở, là công thức luyện tâm. Thần chú huyền bí là vì chúng ta chưa có cơ hội học ngôn ngữ của nó. Lúc 4 tuổi mình thích đi chùa và tụng chú đại bi. Lớn lên thường gặp nhiều vị thầy trả lời là chú đại bi không thể dịch và nhất là các thần chú. Trong lòng rất ấm ức vì mình đã có cơ hội học tiếng Anh để qua Mỹ, rồi học và tụng tiếng Hoa tại chùa Thiếu Lâm. Khi học thiền với quý thầy Thái Lan và Ấn Độ thì mới biết là các câu thần chú đều có ý nghĩa vì nó là tiếng Bắc Phạn (Sanskrit) hay là tiếng Nam Phạn (Pali). Thì ra Chú Đại Bi dịch ra thì cũng không khó hiểu. Thí dụ như Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da -> Namah ratna trayaya => kính lạy Tam Bảo. Namo A Rị Da Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Ya -> Namo Arya-valokitesvaraya=> Kính lạy Đức Thánh Quán Thế Giới ..etc. Mình mới dịch có trên 40 câu của 84 câu nhưng đại ý là. Kính lạy ba ngôi báu (Phật, Pháp, Tăng), kính lạy Đức Thánh Quán Thế Giới Bồ Tát (Quán Tự Tại, Quán Thế Âm), chúng sanh vĩ đại, lòng thương lớn (đại bi). Khi gặp các khổ nạn thì thành kính nghĩ đến tên của ngài sẽ được thoát nạn. Ngài sẽ hiện ra trong tâm. Rồi các câu cuối kính lạy như trên. Mình dịch nghĩa của chữ theo dạng chữ nào nghĩa đó như Bhratr -> Brother->Anh em (Nam) -> 兄弟 (Huynh đệ). Chúc mọi người luôn bình yên và luôn có chánh niệm, áp dụng lời dạy của Đấng Tỉnh Thức để vượt qua các khó khăn trong cuộc sống. Namo Tasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.

   1. Xin cảm ơn bạn đã giải thích Chú Đại Bi. Nếu có thể, xin bạn dịch sang Tiếng Việt 84 câu để các độc giả có thể hiểu được nội dung Chí Đại Bi. Một lần nữa xin cảm ơn bạn!

    1. Nam mô Đại bi hội thượng Phật Bồ tát…
     Con cầu nguyện cho những người con yêu quý luôn mạnh khỏe ,bình an,tại qua,nạn khỏi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

   2. mình xin phép được xưng em, em rất muốn được kết bạn và được anh/chị hướng dẫn em cách tìm hiểu về phật giáo, lòng em thường k yên, tâm k tĩnh, làm việc k tập trung, em cũng mới đi chùa và tụng chú nhưng k được thường xuyên, đều đặn, em cũng rất muốn tìm hiểu về chú đại bi nói riêng và chú khác … nhưng em k hiểu và đang cố tìm hiểu nhưng k thấy. đọc được bình luận của anh/ chị em thấy đang rất đúng với ý của mình. mong anh/chị đọc được bình luận và phản hồi kết bạn với em qua mail. [email protected]. em chỉ là người bình thường nhưng rất mong đc cùng tìm hiểu sâu về phật giáo

  4. mình tụng thì đầu tiên là nên thành tâm, còn khi tụng bạn nên mặc quần áo nghiêm chỉnh, tụng nếu duy trì được liên tục sáng 3 lần, tối 5 lần bạn tụng liên tục rất tốt. nó có thể hóa giải mọi điều xấu may mắn sẽ đến. mình đã làm và tâm thấy cũng đã khác rất nhiều.

 2. @Chương, chào bạn mình xin phép trả lời nghi vấn của bạn. Tốt nhất bạn nên ăn chay trước khi trì tụng chú Đại Bi bạn nhé, không được 1 ngày thì cố gắng trước khi tụng hoặc sau khi tụng bạn nên ăn chay cho sạch sẽ thanh tịnh. Ví dụ sáng ngày hôm nay bạn tụng thì cố gắng trong buổi sáng đó bạn nên ăn chay, chiều tối ăn mặn ( mạng) cũng được nhưng ăn mặn (mạng) rồi tốt nhất đừng nên tụng nữa sẽ giảm sự linh ứng đi nhiều ( ngoại trừ bạn đang trong tình thế nguy hiểm cấp bách). Cố gắng giữ 5 giới và sống tốt nhé bạn thì bạn sẽ cảm nhận được oai lực không thể nghĩ bàn của chú đại bi. Chúc bạn thân tâm thường an lạc, Nam mô A Di Đà Phật!!

  1. Neu bn nói vậy những người ăn mặn sẻ k dc đọc thần chú sau bn …neu 1 so nguoi k an chay dc thi sau …theo mjk nghi neu ai co tam ve phat thi du an chay hay man phat cug tiep do dc con nguoi an chay dc thi tot…bn noi an chay truoc doc kinh xong ăn mặn lm vay co phai mjk dag lừa dối phật k

    1. đặng thị tường vi

     mình tuy quy y từ rất lâu rồi nhưng đó chỉ là một cái duyên lúc đó mình không có được học giáo lý phật giáo chỉ đi chùa rồi đúng dịp nên được thầy làm lễ quy y ,có một người quen của má mình cho mình hai quyển kinh một quyển nhật tụng ,một quyển kinh của Quán Thế Âm ,sau đó do lúc đó không biết tại sao mình lạy phật chân mình nó đau mà đau cả khớp háng ,vả lại mình đi chùa thấy cầu phật không thấy kết quả mình lại nghe tới luật nhân quả mình hiểu rằng con người tạo nghiệp kiếp trước kiếp này hưởng quả sướng khổ gì thì cũng có lí do sẵn cả rồi mà công việc của gia đình mình liên quan tới sát sanh mình thấy đã sát sanh mà còn đi chùa mình thấy nó giả tạo ,mà tuy đi chùa nhưng mình cũng không mấy tin tưởng vào chuyện tâm linh là có thật mình chỉ nghĩ đó là truyền thống của ông bà thôi nên mình rất ít đi.Cho đến mấy tháng trước trong nhà mình xảy ra mấy chuyện kinh khủng trong chuyện tâm linh chuyện dài mình không nói ra đây được ,mình sợ quá nên đã cầu Quán Thế Âm Bồ tác mình cầu hai ba lần mà lần nào cũng ứng nghiệm mình mới biết trên đời này có thần phật ma quỷ mà không hiểu tại sao trong nhà chỉ có mình thấy mình những chuyện đó ,mỗi ngày mình đọc kinh nhật tụng để cầu cho họ siêu thoát ,rồi có lần có người vào trong mơ của mình chỉ dẫn mình đọc mình cứ tưởng là những người âm họ nói sau đó nghĩ lại thì không phải chắc đức Phật nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của mình nên mới hướng dẫn mình .Trước đó trong nhà mình không ai tin tưởng chuyện tâm linh nhất là ba của mình ngay cả cúng kính là do má mình dụ ổng ổng mới cho cúng sơ sơ thôi trong nhà cũng chưa bao giờ thờ phật cho nên khi xảy ra chuyện mình cứ kéo đại cái phao cấp cứu .Sau gần một tháng niệm kinh thế giới của mình xảy ra nhiều chuyện có mấy lần mình được cứu khi bị tấn công mình cũng nhận ra được khi cầu phật giúp mình thì phải thật sự khẩn thiết và không được cầu những chuyện như tiền tài hại người sẽ không ứng nghiệm có khi còn bị báo ứng .Vậy đó, vì không biết nên mình làm đại cũng may đúng đường mặc dù chưa giải quyết được việc trong nhà nhưng ít nhất kẻ ác không dám ló mặt về nhà , cho nên mình mới khuyên bạn nên đi chùa ở đó mình sẽ học được cách tụng sao cho đúng bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều mà trước giờ mình không biết không giống mình giờ phải lên mạng mò mẫm chớ đọc kinh mà người đọc không hiểu cái gì thì làm sao” người ta “nghe hiểu được.

     1. A Di Đà Phật. Có phát tâm, có thành kính thì ở đâu nơi nào cũng được. Bạn thành tâm tụng chắc chắn sẽ có kết quả. Chuyện này giống như việc uống nước. Chỉ có người uống mới biết là mặn hay ngọt. Còn một việc nữa là Pháp Phật vốn giống như nước, ai cũng có thể uống và ai cũng có thể nghe cũng như tu tập. Cầu nguyện cho tất cả mọi người khi thành tâm tụng chú đều đạt kết quả như mong muốn.

  1. Chú duyên nên.minh.lamphuc vì mình 6nam.moi codi bệnh viện thú tình ko đc nhưng có duyên lại có.va mình sẽ lam.phuc cho ai thực sự có tâm và mong có con ko tôn kém nhà bạn.0989806552chi phuong

  2. A Di Đà Phật. Có phát tâm, có thành kính thì ở đâu nơi nào cũng được. Bạn thành tâm tụng chắc chắn sẽ có kết quả. Chuyện này giống như việc uống nước. Chỉ có người uống mới biết là mặn hay ngọt. Còn một việc nữa là Pháp Phật vốn giống như nước, ai cũng có thể uống và ai cũng có thể nghe cũng như tu tập. Cầu nguyện cho tất cả mọi người khi thành tâm tụng chú đều đạt kết quả như mong muốn.

  3. Nam mô a Di Đà Phật..cho minh hỏi thí dụ ngồi trên nệm đọc chú đại bi trên Điện Thoại dc không ạ… đọc Điện thoại tốt không hay minh phải ra mua sách kinh về đọc ban cảm ơn bạn nhiều ạ

 3. Con đang rất áp lực về con cái. Lăp gia đình cũng lâu mà chưa có con. Mỗi lần nghĩ tới là thấy buồn tủi. Nhất là nghe tin chị em trong nhà có tin vui. Con suy nghĩ nếu tương lai vk ck con ko có con không biết con có chịu đựng được ko nữa.

   1. Zay thj b nen mach cho nhju ng bt dj cho dja chj thay so dt cung dc de ng ta tjm toj bt dau thanh cong ho co con dc zay b va thay b cung dc phuoc muk…

     1. Thu Phương nguyen

      Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì .mình giúp.nhieu người đối nhé
      Quan trọng kootn kem.nhu bạn dỉtualai hiệu quângy mình khánh định cho bạn là đc nhé suytu nhà mình ma da.minh làm phúc cho ai thực sự mong muốn thoi

     2. HOÀNG THÁI ĐẠI

      Phật giáo dạy điều nhân nghĩa, rất có ích cho mọi người. Tuy nhiên, các thầy tu cần dịch kinh Phật sang tiếng Việt mới truyền bá rộng rãi được. Nhiều người đọc các bài kinh bằng tiếng Phạn âm Việt, chẳng hiểu gì cả khác gì học vẹt!

     1. Điều nầy chắc
      Chắn là bạn nầy cũng đi rất nhiều nơi.. mà ko có kết quả.
      Chứ nói gì bv từ dũ.

    1. Mình 6nam.moi có con.minh.lam.phuc chú ko.phai có y gì nhề mong mọi.kho số.minh BT.minh giúp bảo đảm sẽ có ma kootn kem.nhu cho bạn đi ỷua.ai chăm nhat5thang ko uống thuốc 3thangko tôn kém.nha ban0989806552chi phuong

    2. Chị ơi, không rõ là chị đã có em bé chưa ạ?
     Chú Đại bi nhiệm màu lắm, chị cứ thành tâm trì tụng và cầu xin mẹ Quán Âm là sẽ có thôi ạ. Rất nhiều trường hợp nhờ trì tụng chú Đại bi miên mật và thành tâm mà có được con. Nếu chị dùng facebook thì chị tìm đến nhón Làng ta. Trong đó có rất nhiều người thật việc thật chị ạ.
     Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho chị sớm được như ý nguyện

  1. Bạn muốn có con.gap mình vì chủ duyên sẽ giúp bạn nhé ko tôn kém.nhu bạn đi chùa ở viện nhưng phải có chú tâm sẽ đc cuuva gặp đc thấy yên tâm nhé vì mình ,6nam giờ có con ỷai 3tuoi.0989806552chi phương nhà ban

  2. Bạn ơi. Mình cg muộn con 4 năm. Mổ 2 lần, trường hợp khó lắm nhé Từ dũ,, Hùng Vương, ĐHYD bs Âu Nhật Luân mổ nhé, đang đợi Bác ANL cho thụ tinh ống nghiệm).
   Uống Đông Tây Y các kiểu nhé.
   Mình Trì Chú Đại Bi, do 1 lần tuyệt vọng vào Chùa Phổ Quang gặp mưa, ở đó miết mấy tiếng k biết làm gì nên Trì vậy đó, chứ kh hề biết Chú Đại Bi là gì trước đó.
   Sau mình về uống thuốc Nam, đúng 2 tháng sau có bầu ( tức là 2 tháng sau biết tin bầu được 1 tháng).
   Mình uống thuốc Nam trên Đắc Nông cũng khoảng 2 lần hơn 1 triệu.
   Bạn liên lạc thử nhé Cô Liên: 0389733111
   ( cô dân tộc, nên nói chuyện qua ĐT phải chậm 1 chút)
   Giờ mình 2 con trai 7 và 5 tuổi rồi.
   Chúc bạn may mắn như mình nhé.

  3. Bn lên google gõ bác sĩ Cao Hữu Thịnh (bác sĩ BV Từ Dũ chuyên khoa hiếm muộn), bác đã điều trị nhiều ca khó và mát tay lắm nhé!!! Bn thử xem

  1. Chỉ có kiếp này đừng mong kiếp sau lại muốn khổ nữa àk, hãy làm những điều tồt nhất khi ta còn thở và đừng mong ngày mai hãy sống vì hôm nay ,đừng vì ngày mai .

 4. Con kiếp này có sự đau khổ. Nếu con muốn kiếp sau con có thể thực hiện ước mơ của mình. Con tụng chú này được không

  1. Nếu ước mơ kiếp sau của bạn thành hiện thực, liệu bạn có chắc chắn sẽ kiếp sau bạn sẽ không phải chịu những khổ đau khác không? Tất cả những gì mình có thể chia sẻ với bạn là nên tin sâu sắc vào nhân quả, tu tập tốt theo lời Phật và Bồ Tát dạy. “Muốn biết chuyện đời trước, xem sự hưởng đời nay; muốn biết chuyện đời sau, xem việc làm kiếp này”. Mong bạn an lành.
   A Mi Đà Phật.

  2. Bất kỳ ai, bất kì đang như thế nào ,bất ki ở kiếp nào, đều cũng ĐƯỢC và NÊN tụng CHÚ ĐẠI BI bạn ạ.
   Tụng với tất cả niềm tin và lòng thành, NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  1. Cảm ơn e đã chia sẻ ! Thật tuyệt vời. Hiện tại c chưa biết cách tu như thế nào cho đúng. Chỉ tụng chú đại bi mỗi sáng và niệm phật niệm Mẹ quan Âm cứu khổ cứu nạn, làm việc thiện và sống thiện mỗi ngày. Rất muốn có ai đó chỉ mình cách tu để đạt kết quả tinh tấn nhất !

 5. Con là sinh viên. Năm nay 20t. Con xin phép được chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người có lòng tin hơn với Phật Pháp. Con đi sinh hoạt Gia đình Phật tử từ hồi bé xíu, đến năm 18t vào Tp học nên k có điều kiện đi sinh hoạt như trước. Nhưng các ngày rằm mùng 1 có tg là con vẫn về chùa thắp nhang. Năm lớp 8, là 14t, con được đi trại Hạnh ở Lâm Đồng. Xe đi từ sáng sớm, lòng con thì rất vui và háo hức nên trên xe cứ mãi nhìn ra cửa sổ k ngủ được. Trong khi nhìn ra 2 bên đường con nhận thấy có rất nhiều ngôi miếu dựng lên cho những người bị tai nạn trên đường. Theo được biết thì những ngôi miếu là nhà của những vong hồn xấu số k may qua đời k có nới nương nhờ nên người dân lập nên để họ được ở yên ổn. Nhưng con được học ở Chùa là nếu họ cứ ở mãi trong những ngôi miếu như vậy thì k thể đi theo Phật mà vãng sanh cực lạc được. Lúc đó con cảm thấy thương họ vô cùng. K biết bản thân phải làm sao mới có thể giúp họ. Vì con đâu có khả năng khuyên nhủ họ, con đâu gặp họ được. Mà thực sự con cũng k dám gặp. Hehe. Nên con nghĩ là mỗi khi ngang qua 1 ngôi miếu như vậy con sẽ niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Để hồi hướng cho họ vãng sanh. Điều đó trở thành thói quen của con và con xem như trách nhiệm của 1 Phật tử. Sau này đi qua nghĩa trang hay những ngôi mộ con vẫn luôn làm vậy. Sau kì nghỉ Tết ta vừa rồi, con vào lại sài gòn đi học, sáng hôm đó con đứng ở trạm xe bus ngã tư Thủ Đức để đón xe số 10 đi học thì con có gặp 2 cụ bà mang đồ lam đi chùa cũng đứng đón xe để về nhà, trong đó có 1 cụ bị mù. Con nhường chỗ ngồi chờ cho cụ bà bị mù đó thì cụ bà bắt chuyện với con. Sau 1 hồi nói chuyện thì bà dạy cho con là nên niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm và cầu xin cho bản thân luôn được may mắn. Sau đó bà tặng cho con 1 cái bao lì xì, nói là lộc bà mới xin của Sư Phụ ở ngôi chùa bà mới đi viếng về, bà cháu mình có duyên, giờ bà tặng cho con nhá. Lòng con lúc đó rất vui vì k nghĩ giữa nơi xa lạ này lại gặp người tốt mà lại được lộc. Về đến nhà thì con mở ra xem. Bên trong có 1 tờ 5ngàn mới tinh và 1 miếng thiệp nhỏ, 1 mặt ghi bài thơ. ” Con thấy Phật ngự trong làn gió mát. Mắt Phật cười xanh ngát cõi hồn nhiên. Khi giác ngộ buông ưu phiền, oán giận. Con gặp Người nơi lẽ sống tùy duyên”. Mặt kia in hình của 1 vị Ta Bà Ha đề dòng chữ:” Quán Âm hiện tướng Đại Ca Diếp Tôn Giả chỉ dẫn tu hành”. Lúc đó con nổi hết da gà vì cảm thấy sao mà trùng hợp mọi thứ. Bà cụ con gặp như là Bồ Tát Hiện thân dạy cho con tu học. Con vui đến khóc luôn. Sau đó mỗi khi ngang qua các ngôi miếu thì con k tụng danh hiệu Phật Di Đà nữa. Mà con tụng danh hiệu Bồ Tát. Vì con nghĩ bản thân con chưa làm đc việc gì để tạo duyên lành mà có thể gặp được Người. Chỉ có mỗi việc con niệm danh hiệu Phật khi ngang qua các ngôi miếu thôi. Con làm việc đó cũng gần 5 năm Nên con làm theo lời Người dạy. Sau đó thì con tìm hiểu thêm và giờ con có thời gian là niệm Chú Đại Bi. Thật sự Mẹ Quán Thế Âm rất linh ứng.

 6. Thầy cho con hỏi là còn k có thời gian đọc chú đại bi ở nhà.vì vậy con đóc ở nơi làm việc vào buổi trưa được k ak.và con chỉ ăn chay vào ngày mùng 1 và 15 dc k ak.Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cưu nạn linh cảm ứng quan thế âm bồ tát ma ha tát.

  1. Đọc ở đâu cũng được bạn à. Đọc từ tâm. Chỗ sạch sẽ đàg hoàng thì đọc tiếng. Chỗ ko thanh tịnh hay phòng ngủ có thể niệm trong miệng không phát ra tiếng. Nam mô Dược sư phật

 7. Con năm nay 24t , trước giờ cuộc sốg của con đều dựa dẫm vào người yêu và gia đình , bỗng nhiên nhiều chuyện xui ập tới khiến con nghi ngờ nhà bên bạn gái con hại gì con , rồi còn nghi ngờ gia đình mình hại gì mình . Bây giờ con suy nghĩ lung tung sợ sệt nhữg người xug quah và nhất là đa nghi hết những người xung quanh , do tíh con yếu đuối nên nỗi sợ lấn át con . Con nghĩ chắc là do cái nghiệp nhiều đời trước tích góp lại đến để đòi nợ . Vì gia đình , vì tình cảm với bạn gái con nên con phải cố gắg , có những lúc buông xuôi hết tất cả để thanh thản nhưng chợt nhận ra phải mạnh mẽ . Con thật sự rất khổ tâm

 8. con năm nay 32 tuổi , con rất muốn niệm phật . nhưng con không biết mình phải bắt đầu niệm từ đâu cho đúng . xin người chỉ dạy cho con ạ!
  mỗi khi buồn chỉ cần tâm sự , con niệm nam mô . con thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản hơn . mặc dù đã có gia đình và 3 cô con gái đáng yêu … nhưng tâm con thường xuyên không được an lạc , buồn phiền luôn đeo bám không ngừng . con cũng không biết nghiệp trướng kiếp trước và kiếp này có làm mình đang gặp oán nghiệp của hiện tại không nữa.
  con đi đến đâu , làm gì cũng không mấy khi may mắn . gặp tiểu nhân chắn đường hoặc liên tục các chuyện không may . trong gia đình cũng không hợp cha hợp me , hợp c em gái .

 9. Nam mô a di đà phật.

  Con xin chào mọi người, năm nay con 22t, con nhẹ vía nên người âm luân phiên theo con. Có khi con nghe họ trò chuyện, thấy họ, đêm ngủ cứ trằn trọc bị đè đến 2 lần một đêm, cuộc sống hoàn toàn mệt mỏi và bị xáo trộn. Ai chỉ đâu còn cũng đi để nhờ thầy cắt duyên âm. Cắt hết người này người khác lại theo. Đến lúc quá mệt mỏi thì con ngộ ra, chi bằng mình tự cứu mình. Nên con bắt đầu niện chú đại bị để gia tăng Phật tính trong người cho họ không tới gần dc con. Từ đó con không còn bị theo nữa.
  Nhưng không dừng lại ở đó.
  Con có khả năng biết trước đc chuyện gì tốt xấu sắp xảy ra thông qua mắt bị giật. Nó đúng đến kinh khủng. Mà đa số việc k may cảm nhận rõ hơn và nhiều hơn. Cảm giác biết trước đc điều gì xấu xảy ra nhưng không rõ và không thể ngăn cản đc nó làm con rất sợ hãi và mệt mỏi.
  Mn có cách nào gỡ bỏ khả năng này của con không ạ. Mn xin hãy giúp con. Đây là mail của con [email protected]. Con xin chân thành cám ơn.

 10. phật pháp thật nhiệm mầu6 năm m chua có em bé vậy mà nhờ phật pháp luôn hồi hướng và có niềm tin vào quan thế âm bồ tát gia hộ độ trì mà giờ mình đã có em bé dù chạy chữa khâp nơi đông tây y đều kết hợp rồi.
  adidaphat.Nên mọi người ơi hãy luôn để tâm mình tịnh,lam việc thiện,giúp đỡ mọi người và luôn hướng về phậ pháp thì điều mong ước của bạn se thành hiện thực..

  1. Minh 4 nam moi co e be bang cach thu tinh ong nghiem ,,, minh tin tuong phat phap, cau nguyen mẹ quán thế âm bồ tát ,,, và giờ mình đc 2 bé gái,,, bạn đến bv phu sản mêkong ,,, vào khoa hiếm muộn ,,, bs dieu tri là bs âu nhựt luân thử đi bạn,,, bác rất hay,,, cố gắng kiên trì theo bác

 11. Mình theo bs phạm quang nhật. 311 nguyễn thị nhỏ. Quận 11.tp hcm Bạn có thể tham khảo rồi sắp xếp đến khám thử xem sao.

 12. Mình theo đạo Cao Đài khi nhập môn vào đạo, có đoạn buộc với lời thề suốt đời ko bỏ đạo và chỉ biết duy nhất mỗi đạo Cao Đài, mình nghe nói Chú Đại Bi rất linh ứng mình rất muốn được học nhưng còn e ngại vì theo mình được biết đây là bộ chú của đạo Phật. Mình xin lĩnh ý kiến của bạn hiểu biết sâu về vấn đề này . thanks

 13. Con tên loạn nam nay 33 tuổi cuộc sống của con lúc nào cũng lan dan tình duyên và dau khổ mọi mặc.gio con lại mất phải can bệnh lao ngày ngày hành hạ con..con cũng không biết kiếp trước con tạo nghiệp gì ma ngày ngày phải sống dau khổ kg có ngày hp…con muốn học chua đại bi như không biết học làm sao..mong giúp đỡ cho con

  1. Bạn Cẩm Loan .
   Bạn lên youtube tìm xem bài giảng của Thầy Thích Trí Huệ. Trong phần đầu hoặc cuối bài giảng thầy có để sđt và địa chỉ chùa Pháp Tạng. Thầy là giảng sư và cũng là Thầy Thuốc giỏi. Hi vọng bạn gặp được Thầy để Thầy cho thuốc uống và hướng dẫn bạn tu tập để giảm bớt nghiệp ác trong thời hiện tại

 14. Những điều toi mong mun deu dat thanh khi tam toi mot cho nhung ngat noi moi lan mun j do thi khong cach nao cho tam yen ca mun buot chat mot cho lam nhung no cu tu roi ra ma khong the khong che

  1. Bạn Cẩm Loan ơi. Bạn vào youtube xem Thầy Thích Trí Huệ giảng. Phần đầu bài giảng của Thầy có sđt, địa chỉ. Bạn thử tìm gặp Thầy xem. Thầy cũng là vị Thầy thuốc giỏi, thầy làm từ thiện thôi. Có nhiều bệnh ngặt nghèo thầy cũng trị được. Rồi bạn nhờ Thầy chỉ dạy bạn tu tập để giải bớt nghiệp. Mong bạn hết bệnh

 15. Bạn muốn có con gặp mình làm phúc nhà mình 6nam.moi codi truadu noica thủ tỉnh ko đc.minh hiểm muộn nói kho.minh hiệu.tat cả là chủ duyên 0989806552gap mình sẽ giúp bảo đảm là đc vì mình giúp.nhieu người đối nhé

  1. Nam mô dược sư phật. Chị hãy đọc chú dược sư phật mỗi ngày và trì chú vào sữa hay cơ thể của cháu. Nam mô dược sư phật xin ngày hãy phù hộ cho đứa trẻ mà con vừa đọc được trên lời kể của bài báo này. Con xin hồi hướng tất cả công đức đọc kinh và niệm phật của con mỗi ngày cho đứa trẻ bệnh tật trên thế giới được khoẻ mạnh. Con cầu mong tất cả trẻ em trên thế giới này đều được khoẻ mạnh và vượt qua được mọi khổ đau của bệnh tật. Nam mô dược sư phật

 16. Buông xả tất cả để nắm giữ lấy tất cả.
  Cho đi tất cả để nhận lấy tất cả.
  Hoan tỷ tất cả để an lạc tất cả.
  Buông chấp tất cả để không vướng mắc tất cả.
  Thanh tịnh tất cả để tất cả thanh tịnh.

 17. Con xin phật thương phật độ cho con dc mang thai dc sinh nở mẹ tron con vuông con trẻ ng non dạ còn ngu si dốt nát con xin phật thương và đại xá cho con để con sớm dc hoàn thành tâm nguyện của mình A DI ĐÀ PHẬT

 18. Xin phật linh thiêng bồ tát linh thiêng phù hộ mẹ con tai qua nạn khỏi. Khỏe mạnh sống vui vẽ với con. Con xin giảm thọ 10 tuổi . Vào tháng 7 hằng năm con sẽ ăn chay nguyên tháng trong vòng 10 năm . Nam mô a đi Đà phật. Nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát.

 19. Con cầu bồ tát phù hộ cho con của con khỏe mạnh đến thế giới này. Những lỗi lầm tuổi trẻ mong Người từ bi đại xá phù hộ cho con được mẹ tròn con vuông

 20. Con phải làm sao để Mẹ con được khỏe mạnh, bình an, không còn bệnh tật, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ Mẹ con, con nguyện xin Chư Phật Bồ Tát cứu khổ cho Mẹ con được khỏe mạnh bình an, bệnh tật tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Mọi nghiệp báo gì của Mẹ kiếp này hay những kiếp trước hãy để con gánh trả thay Mẹ con, cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tất cả các vị Chư Phật Bồ Tát chứng giám cho lòng thành của con mà phù hộ Mẹ con được hết bệnh, khỏe mạnh bình an. Nam mô Đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

  1. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin đức phật phù hộ cho con gái con, con vừa sinh ra đã không khóc và không thở được. Con bị thiếu tiểu cầu, thiếu máu sơ sinh, xuất huyết nội sọ, u nang ở não, hở van tim. Dù rằng lúc mang thai con đã làm tất cả xét nhiệm có cả chọc ối nhưng tất cả điều tốt, cho đến khi thai ở tuần 30 con lại bị đã ối bác sĩ lại không tìm được nguyên nhân. Và khi vừa sinh con ra, con đã phải chịu đau đớn cho đến hôm nay, cháu được 1 tháng 6 ngày tuổi mà vẫn chưa được về nhà. Hàng ngày chứng kiến cảnh con đâu đớn mà lòng con đâu như dao cắt. Con không biết kiếp trước con và con gái của con đã làm gì sai? Mà phải chịu cảnh đâu lòng như vậy!!! Nhưng con xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát xin hãy thương xót chúng sanh, thương xót gia đình con. Con xin được xám hối mọi tội lỗi của con và gia đình. Xin người phù hộ con của con được chữa khỏi được bệnh, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con xin hứa sẽ sống tốt, lo làm ăn để có khi có điều kiện, con sẽ thiện nguyện giúp để những hoàn cảnh khó khăn và dạy con trở thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội. Nam Mô A Di Đà Phật.

 21. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện Đức Phật từ bi phồ hộ cho cha mẹ con được bình an khoẻ mạnh, bệnh tật được tiêu trừ.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

 22. em rất phiền lòng về chuyện học hành và cũng chuẩn bị thi cử có ai giúp e biết nên đọc chú gì để tốt hơn ko ạ

 23. đặng thị tường vi

  em đọc chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tác :Ôm A Ra-pa Sa Na Đi thần chú này mở mang trí huệ tăng khả năng nhớ

 24. đặng thị tường vi

  buổi sáng mình đọc chú đại bi (mình muốn đọc 7 lần nhưng mới đọc tối lần thứ 5 thì ba mình về nên mình ko dám dọc nữa) sau đó cả ngày hôm đó mình rất mỏi mệt có thể giải thích cho mình lí do ko

  1. Đấy là bạn bị tâm sợ hãi và chướng ngại.

   Bạn nên quán sát lại tên kinh một lần nữa: Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

   Nếu bạn nguyện mỗi ngày trì tụng chú 7 biến, bạn phải tinh tấn trì tụng được 7 biến trong mỗi ngày, dù ngắt quãng cũng phải đọc nếu không nguyên thần của bạn sẽ hối thúc làm bạn không yên. Bạn lo lắng Bố bạn sẽ mắng bạn, nhưng sao bạn không thử tụng để Bố bạn cũng tin theo và cùng trì tụng với bạn, ít nhất là sẽ ủng hộ bạn trong việc tu tập.

   Chúc bạn tinh tấn trong con đường tu tập sớm ngày giác ngộ và giải thoát.

   Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế.

 25. Tại sao đọc Chú lại đọc 3, 7, 21 lần mà ko đọc 2,4,6 lần?
  Nhiều khi đang đọc mà quên mất số lần đọc sai thì có sao ko? Vd đọc 21 lần mà đọc thành 22 lần

 26. Con cầu xin Các Vị Chư Phật phù hộ độ trì cho 2 Mẹ Con chị, cố gắng lên chị nhé. Em chúc con của chị thật nhiều sức khỏe, mau chống bình phục ạ và gia đình chị sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn. Nam Mô A Đi Đà Phật.

  1. Cho mình hỏi .mình mới niệm chú đại bi.vì vk ck mình 2 năm rồi ko có con vô tình được chị kia chỉ tụng chú . Vậy trong lúc tụng mình có khấn cầu xin gi ko ạ

 27. Xin phép được hỏi vì sao mỗi lần tôi niệm chú đại bi là ngáp buồn ngủ dù trước và sau tôi lại không như thế, đặc biệt là từ 2 câu đầu là tôi ngáp và 3 câu cuối cũng vậy? Cảm ơn nếu có ai đó giải thích giúp.

  1. Theo mình , nếu có lòng kính thành muốn trì tụng nhưng chưa có duyên thì hãy cung kính niệm mẹ Quan Âm bày tỏ lòng muốn học Chú mẹ sẽ đọ trì cho bạn tinh tấn

   1. Theo như em biết thì việt đọc kinh hay ngồi thiên mà buồn ngủ là do nghiệp muốn ko như thế thì hãy hít thở sâu còn thiền thì hãy đứng lên đi lại đầu tiên là 5 phút hôm sau 10 p …
    Chưa quen việc ngồi thiền thì lên tập thiền chánh niệm để điều hoà hơi thở nhé❤️

   2. Theo tôi biết thì do ma quỉ cám dỗ đó nên đòi hỏi phải nhất tâm trì chú hướng về Mẹ Quan Âm để vượt qua từ từ sẽ hết ! Ma quỉ phải nghe theo lời kinh của bạn mà tu ko còn quấy rối nữa !

 28. Tôi bị bệnh thoai hoa cot song đầu gối khớp cổ chân đọc chú đại bị 9 biến ngày 4 lần giờ đã khỏi bệnh mà ko uống thuốc

 29. tôi từng là ngừoi vào tù ra tội 6 lần rồi , sống sa đọa u mê….. Nhưng khi được nghe và trì chú đại bi của đưc đại bi mẹ uán Thế Âm Bồ Tát để được đối trước mừoi phương đạo sư các chư vị Phật các chư vị đại Đại Bồ Tát các chư vị thần thánh mà thành tâm sám hối thì tôi đã được khai thông trí tuệ bừng sáng một hướng đi chính thiện .Tôi thật sự xúc động không biết nói gì để bày tỏ nỗi lòng cảm tạ đến tất cả các chư vị phật pháp đã cho con tìm lại được chính bản thiện khai thông trí tuệ con khỏi u mê lạc lối ….
  con xin cảm tạ
  Con NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 30. Lời chữ Chú Đại Bi giúp vượt qua khổ đau và dịch bệnh: https://drive.google.com/file/d/15xcvEDY5_nNojrqM3XoFa8NcbR-XKjb8/view?usp=sharing

 31. Em chào các anh chị em, anh chị em nào bị hiếm muộn, hãy thử phương pháp này của em xem sao ạ. Em đọc bình luận thấy nhiều anh chị hỏi nên hữu duyên em chia sẽ ạ.
  Anh chị lấy lá cây lược vàng nếu ăn được thì tốt không ăn được thì nấu nước uống. Cây này tuy khoa học chưa chứng minh nhưng nó là cây thuốc nam thử cũng không mất gì đâu ạ. Anh chị em uống trước và trong lúc muốn có em bé nhé vì nó sẽ có tác dụng dễ dàng thụ thai, nên uống trước và trong ngày rụng trứng ạ. Bạn em và bản thân em cũng khó có bé cũng làm cách này ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by naumonchay.com
DMCA.com Protection Status