Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Con gà trong kinh sử"

  1. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật. Nam mô a di đà Phật.
    Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.

    Trả lời

Bình luận