Chuyển tới nội dung

Đàm đạo tu tập online

Cuộc đàm đạo tu tập online giữa thầy Thích Tánh Tuệ với một Phật tử xoay quanh các vấn để tu tập:

🙏🏻Thầy ơi Thầy tu theo Thầy nào ?

❤️Thầy tu theo Đức Phật (Phật Thích Ca)

– Mình hay niệm ngài là Bổn Sư (vị thầy gốc), đó mà!

🙏🏻 Thầy theo Bắc tông hay Nam tông ?

❤️Thầy tu theo Tánh giác (tánh biết), tánh biết thì không có Bắc nam, gái trai, già trẻ, giàu nghèo, đẹp xấu.

🙏🏻Thầy tụng kinh gì ?

❤️ Thầy tụng Tâm Kinh (đọc và thầm quan sát mọi tác ý, suy nghĩ trong tâm, biết sự sinh diệt của tâm trong mọi lúc, đó là tụng Tâm Kinh)

🙏🏻 Thầy có tin Phật Di Đà, Bồ Tát Quan Âm không?

❤️ Tin, thầy tin trong chính mình và tin trong quý Đạo hữu các Ngài đều có mặt. A Di Đà là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, Vô Lương Quang là Tánh Biết sáng suốt, Vô Lượng Thọ là sự bất sanh bất diệt của tư tánh tâm. Phật bên ngoài là Phật Quả, Phật trong tâm là Phật Nhân. Hết thảy chúng ta đều có cái Nhân làm Phật, quan trọng là có muốn gieo nhân làm Phật hay không thội!  Đa phần chúng sanh thấy luân hồi là vui nên chạy vòng vòng nhiều kiếp, khi nào gặp khổ réo tên Phật vài tiếng rồi tiếp tục.. tìm vui trong luân hồi..

Quán Thế Âm? Ngài cũng không ngoài chúng ta. Khi bạn ngồi tĩnh lặng rãi lòng Từ, tâm Bi mẫn khắp 8 hướng 10 phương. Bạn là hóa thân của Quán Thế Âm ngay lúc ấy.

🙏🏻Có điều gì là vĩnh cữu trong thế giới này?

❤️ Vạn vật vô thường là vĩnh cữu trong cõi này..

🙏🏻Nên đặt niềm tin vào đâu trong khi tất cả vô thường?

❤️ Nếu bạn là Phật tử hãy thâm tín Tam Bảo..

Nếu không là Phật tử. Hãy tin sâu vào Nhân Quả.

Nhân Quả thì dù có tin hay không Sư Thật vẫn cứ diễn ra, bất luận bạn theo tôn giáo nào. ( Người đạo Phật sờ vào lửa bị phỏng, người đạo khác chạm vào lửa cũng thế! )

🙏🏻 Thầy tu theo Pháp môn nào ?

❤️Thầy tu theo pháp môn Giới Định Tuệ.

Vì Pháp môn nào không có mặt của 3 điều trên, khẳng định không phải là Đạo Phật.

Sadhu ! Sadhu ! Sadhu !

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT .

🙏🏻Kính lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri, đấng trọn lành con xin trọn đời quy ngưỡng 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Như Nhiên

TTT

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Powered by itsuamaytinh.com
DMCA.com Protection Status