Đạo Phật một góc nhìn

Bài pháp thoại Đạo Phật một góc nhìn được Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân. Đạo phật mang tính nhân sinh và vũ trụ, cả một hệ thống triết lí lớn mà chúng ta không dễ gì nhìn trọn được qua một bài giảng như thế này cho nên thầy muốn giới hạn về một vấn đề nào đó để chúng ta có một cái nhìn đúng đắn và chính xác hơn.

4/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận