Đối diện sự thật mà tu

Bài pháp thoại Đối diện sự thật mà tu được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Từ Nguyên, Tp. Hồ Chí Mình, 08/2015

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận