Đừng làm khổ mình

Pháp thoại Đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hương Lâm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

4.4/5 - (7 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Đừng làm khổ mình"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời
 2. Nam Mô A Di Đà Phật.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
  Nam Mo Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  Con kính chúc thầy an lạc.

  Trả lời

Bình luận