Hai đời vui sầu

Pháp thoại Hai đời vui sầu (Kinh Pháp Cú câu số 15-18) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm, ngày 13/09/2020

Hai Đời : Vui Sầu (Kinh PC 15-18) Thầy Thích Pháp Hòa Tv.Trúc Lâm.Ngày 13.9.2020

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hai đời vui sầu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận