Hành thiền đúng cách sẽ làm yếu mòn bản ngã

Tọa đàm chia sẻ chủ đề: Hành thiền đúng cách sẽ làm yếu mòn bản ngã được thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Trung tâm Tuệ Đức 2, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09.04.2017

Sư Minh Niệm | Hành Thiền đúng cách sẽ làm yếu mòn bản ngã | TT. Tuệ Đức 2 | 09.04.2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận