Khai thị Phật thất

Khai thị Phật thất

Trung Tâm Diệu Pháp Âm
Nguyên Tác : HT Đạo Chứng
Việt Dịch : HT Thích Nhuận Nghi
Diễn Đọc : Chiếu Thành
khai thi phat that

Khai Thị Phật Thất Pháp Sư Đạo Chứng Việt Dịch HT Thích Nhuận Nghi Trung Tâm Diệu Pháp Âm

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận