Khánh tuế đầu xuân

Pháp thoại Khánh tuế đầu xuân do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, nhân ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán Mậu Tuất (16-02-2018)

🔴 [LIVE STREAM] Khánh Tuế Đầu Xuân Mậu Tuất 2018 - Đại Đức Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận