Khổ vui trong thân phận con người

Bài pháp thoại Khổ vui trong thân phận con người được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Giác Ân, Hoa Kỳ, ngày 16/10/2015

Khổ vui trong thân phận con người (rất hay) - Thầy Thích Trí Huệ 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận