Không biết ân nghĩa sao xứng đáng làm người

Pháp thoại Không biết ân nghĩa sao xứng đáng làm người do Thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 15-08-2019 tại Tu Viện Tường Vân nhân đại lễ Vu Lan năm 2019

3.4/5 - (15 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Không biết ân nghĩa sao xứng đáng làm người"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận