Không tu uổng lắm ai ơi

Bài pháp thoại Không tu uổng lắm ai ơi được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng Kim Cang
Không tu uổng lắm ai ơi


4/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Không tu uổng lắm ai ơi"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận