Kinh pháp cú phẩm an lạc câu 200 đến 204

Bài pháp thoại Kinh pháp cú phẩm an lạc câu 200 đến 204 do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu viện Tường Vân
kinh phap cu pham an lac

Kinh Pháp Cú Phẩm An Lạc (câu 200 đến 204) - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận