Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 280 đến 285

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 280 đến 285 được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 29/10/2016 (29/09/Bính Thân)

Kinh Pháp Cú Phẩm Đạo Câu 280 Đến 285 - Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận