Chuyển tới nội dung

Làm sao biết mình tu chứng

Pháp thoại Làm sao biết mình tu chứng được Thầy Thích Trí Huệ giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 104 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-06-2019
Làm sao biết mình tu chứng

3.4/5 - (39 bình chọn)

2 bình luận trong “Làm sao biết mình tu chứng”

  1. Con kính ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát gia hộ cho Thầy cùng tất cả Chư Tôn Đức luôn pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  2. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status