Lục Tự Đại Minh Chú

Lục Tự Đại Minh Chú tiếng Việt: Án Ma Ni Bát Di Hồng

Lục Tự Đại Minh Chú tiếng Phạn: Om Mani Padme Hum

Om Mani Padme Hum - Thần chú Mani – Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn

luc tu dai minh chu

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Lục Tự Đại Minh Chú"

Bình luận