Mật pháp đi qua đại dịch

Pháp thoại Ấn Độ – Sự bùng phát trở lại của Covid-19 và mật pháp đi qua đại dịch do Thầy Thích Huyền Diệu chia sẻ trực tuyến

Ấn Độ - Sự bùng phát trở lại của Covid-19 và mật pháp đi qua đại dịch | Thầy Huyền Diệu

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mật pháp đi qua đại dịch"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận