Một đời theo Phật, vạn đời an vui

Bài pháp thoại Một đời theo Phật, vạn đời an vui được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Vạn Phước năm 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận