Một người đời này không thể không biết đến

Phim Một người đời này không thể không biết đến, phim tài liệu về lão Pháp sư Tịnh Không.

Một Người Đời Này Không Thể Không Biết Đến (Pháp Sư Tịnh Không)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận