Người rời uế trược

Pháp thoại Người rời uế trược (Kinh Pháp Cú câu số 9 & 10) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm, ngày 26/07/2020

Người Rời Uế Trược - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm.Ngày 26.7.2020)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Người rời uế trược"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận