Nhà dột ắt mưa vào

Pháp thoại Nhà dột ắt mưa vào (Kinh Pháp Cú câu số 13 & 14) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tu viện Trúc Lâm, ngày 23/08/2020

Nhà Dột Ắt Mưa Vào - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm.Ngày 23.8.2020)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nhà dột ắt mưa vào"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận