Niệm Phật một câu có thể diệt được tội sanh tử 80 ức kiếp

Pháp thoại vấn đáp: Niệm Phật một câu có thể diệt được tội sanh tử 80 ức kiếp được thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại gia

4.2/5 - (11 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Niệm Phật một câu có thể diệt được tội sanh tử 80 ức kiếp"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận