Nói với tuổi già

Bài pháp thoại Nói với tuổi già được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phú Đức, Nha Trang, Khánh Hoà, ngày 05/12/2016

Thông tin
Ngày
Bài viết
Nói với tuổi già
Điểm số
5

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận