Phước sanh nghiệp đổ

Pháp thoại vấn đáp Phước sanh nghiệp đổ được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong chuyến hoằng Pháp Châu Âu, ngày 24.6.2017

Phước Sanh - Nghiệp Đổ ( Vấn Đáp ) Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu , 24.6.2017 )

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phước sanh nghiệp đổ"

Bình luận