Quan Âm như mẹ hiền

Pháp thoại Quan Âm như mẹ hiền được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Long Phước, Tp. Tân An, tỉnh Long An, ngày 01/04/2021

QUAN ÂM NHƯ MẸ HIỀN - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Quan Âm như mẹ hiền"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận