Quán thật giả để tu

Bài pháp thoại Quán thật giả để tu được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền, Hoa Kỳ, ngày 15/10/2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận