Quý trọng ân tình

Video pháp thoại Quý trọng ân tình được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khóa Tu Mùa Hè 07/2016 tại Tổ Đình Tịnh Độ, Tam Kỳ, Quảng Nam

QUÝ TRỌNG ÂN TÌNH- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận