Thực tập thiền

Thực tập thiền – Thích Trí Huệ

Hạnh phúc cũng thật dễ dàng có được đối với những ai biết dừng lại, nhận chân sự thật của cuộc đời, biết chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa những triền phược tham, sân, si, làm cho thân tâm yên tịnh. Sự yên tịnh đó đưa con người đến hạnh phúc an lạc. Thiền chính là phương pháp tốt nhất giúp con người định tĩnh, thoát khỏi khổ đau, đưa con người đến hạnh phúc an lạc trong cuộc đời.

https://www.youtube.com/watch?v=GCSObi8QQYE

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thực tập thiền"

Bình luận