Trì giới niệm Phật mới chắc chắn vãng sanh

Trì giới niệm Phật mới chắc chắn vãng sanh Trích từ đĩa khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không (khai thị 59). Đới nghiệp vãng sanh: Chỉ mang nghiệp cũ không mang nghiệp mới. Trong tâm còn đầu cơ cầu may nguyện 18 mà không chịu tu ngay bây giờ thì làm sao vãng sanh Tịnh Độ?

5/5 - (4 bình chọn)
khuyến mãi lazada tết 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận