Tu để đáp đền

Bài giảng Tu để đáp đền được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng trong lễ húy kỵ tổ sư chùa Pháp Hội, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
tu de dap den

Tu để đáp đền || Đại đức Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận