Xuân Di Lặc

Bài thuyết pháp Xuân Di Lặc do Thầy Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp. Hồ Chí Minh

Xuân Di Lặc - Thượng Tọa Thích Thiện Thuận 2016 - Thượng Tọa Thích Hạnh Bảo

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận