Chuyển tới nội dung

Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Chú Đại Bi là bài chú thuộc về Pháp Môn Mật Tông. Những câu thần chú trong bài chú Đại Bi là tên của các vị Bồ Tát, Kim Cương, các vị Thần, Hộ Pháp.

Đây là bài chú dành cho việc hành giả tu tập để thực hành tâm đại bi. Đã gọi là “đại bi tâm đà la ni” thì người nào phải có tâm đại bi, phải thực hành tâm từ bi yêu thương muôn loài, quán tâm từ bi mới có thể trì tụng được. Còn nếu với ác tâm muốn hại người, tức là trái với tâm đại bi thì việc trì tụng chẳng những không được lợi ích mà còn bị tác dụng ngược lại.

Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát – Thích Trí Huệ

4.7/5 - (3 bình chọn)

3 bình luận trong “Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Operated by vietnamtops.com
DMCA.com Protection Status