Chuyên cần tu tập

Bài pháp thoại Chuyên cần tu tập do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ, Hoa Kỳ
chuyen can tu tap

Chuyên Cần Tu Tập (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa ( TD Mây Từ, June 9, 2014)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận