Cốt lõi của việc thực tập thiền minh sát

Vấn đáp: Cốt lõi của việc thực tập thiền minh sát được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng cho các Phật tử

Thiền minh sát còn được gọi là vipassana, có nghĩa là tự quán sát thân tâm của mình bằng cách quán niệm hơi thở không cho đứt mạch. Khi quán sát như thế thì những cảm thọ, ý nghĩ sẽ nổi lên và ta sẽ ngồi yên không phản ứng, không nhúc nhích. Dần dần bạn sẽ hiểu được tự tính vô ngã của thân và tâm mình,hiểu được lời nói của đức Phật đã truyền dạy. Đây là phương pháp mà đức Phật đã dùng để chứng ngộ bằng việc quan sát hơi thở một cách tự nhiên không điều khiển và rồi mọi thứ sẽ được phơi bày ra ánh sáng và bạn sẽ hoàn toàn giác ngộ.

Đóng góp thêm dựa trên những gì đã được học _vì Thiền của Phật Giáo không thể chỉ dựa vào kinh điển hay tư liệu có sẵn để nói: Thiền Minh Sát hay Thiền Vipassana cũng còn gọi là Thiền Chánh Niệm, là phương pháp ghi nhận – hay biết những gì đang diễn ra ở thân – tâm. Một sự hay biết đơn thuần chứ không phải là ‘suy nghĩ’ về những gì đang có mặt.

Bởi vì người mới bắt đầu không thể hay biết trực tiếp được cho nên cần Niệm Hơi Thở để lọc bớt các suy nghĩ, các khái niệm khi quan sát.

Hành giả sẽ dần hiểu thân tâm mình hơn, hiểu các vấn đề diễn ra trong cuộc đời, hiểu nguyên nhân để đưa đến kết quả hiện tại này….. Và cuối cùng Giải Thoát.
Cốt lõi của việc thực tập thiền minh sát


4.3/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cốt lõi của việc thực tập thiền minh sát"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận