Khó thay sống đời lành

Pháp thoại Khó thay sống đời lành được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 19/05/2019 tại tu viện Phổ Đức Calgary AB.
Khó thay sống đời lành

Khó Thay Sống Đời Lành - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tv, Phổ Đức Calgary AB Ngày 19.5.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Khó thay sống đời lành"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận