Không phải cầu mà được

Bài pháp thoại Không phải cầu mà được do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Từ Vân ngày 19/08/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận