Không phải cầu mà được

Bài pháp thoại Không phải cầu mà được do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Từ Vân ngày 19/08/2016

Không Phải Cầu Mà Được - Thầy. Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận