Khuyến phát bồ đề tâm văn

Bài pháp thoại Khuyến phát bồ đề tâm văn do đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại đạo tràng Giác Ngộ, New Jersey trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ năm 2017

Khiến Phát Bồ Đề Tâm Văn - Thầy Thích Trí Huệ 2017 tại Mỹ Quốc

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Khuyến phát bồ đề tâm văn"

Bình luận